Thursday, July 6, 2017

കേൾക്കാത്ത നിലവിളിതൊട്ടുമുൻപുള്ള മാത്രയിൽ കൊഞ്ചിയും 
പട്ടുപോലുള്ള പർണങ്ങൾ വീശിയും
നിന്നെ മുട്ടിയിരുന്നവളിക്ഷണം 
ഹാ! പക്ഷമറ്റുകിടക്കുന്നു പാതയിൽ. 

പ്രാന്തമെല്ലാം മറന്നു പ്രണയത്താൽ 
ഭ്രാന്തമായിടുമാനന്ദവായ്പ്പിനാൽ 
തുള്ളുമുള്ളത്തൊടൊപ്പം പറന്നൊരാ 
പാതമദ്ധ്യേയിരുന്നുവോ നിന്നിണ?

ചീറി വന്നൊരാ വാഹനവ്യൂഹമാ 
കൊച്ചുജീവനെ തട്ടിക്കടന്നുപോയ് 
ഞെട്ടിനിന്ന നിൻ നെഞ്ചിലെ വേദന 
കണ്ടുഞെട്ടറ്റു വീണെൻറെ ചേതന... 

പാതയിൽ പഞ്ഞി പോലെ പതിഞ്ഞൊരാ 
പക്ഷിതൻ ഛദം കാറ്റിൽ പറക്കവേ 
കൊക്ക് കൊണ്ടു നീ തൊട്ടുനോക്കുന്നുവോ  
ചത്ത പ്രാണൻ പുനർജ്ജനിപ്പിക്കുവാൻ?

ഒറ്റ മാത്രയേ നോക്കിയുള്ളൂ, മതി... 
വയ്യ വയ്യിനിപ്പൂട്ടുക കണ്ണുകൾ 
ആർത്തനായൊരാ കൊച്ചുപറവ തൻ 
ദൈന്യമാം മുഖം വിസ്മരിച്ചീടുമോ!

മർത്ത്യനോ  മനം വേദനിച്ചീടുകിൽ 
ആർത്തനാദനായ് പേർത്തുകരഞ്ഞിടാം 
ചിത്തമാകെ മുറിഞ്ഞൊരാ  പക്ഷിതൻ 
വീർത്ത ദുഃഖമതെങ്ങനെ തോർന്നിടും? Wednesday, May 31, 2017

നാറാണത്ത് ചരിതം[പറയി പെറ്റ പന്തിരുകുലകഥകൾ കുട്ടിക്കാലത്തു കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയ അതിശയം ഒരിറ്റു പോലും ചോർന്നുപോകാതെ ഇപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട്. അതിൽതന്നെ  ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിച്ച കഥാപാത്രമാണ് നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻറെത്. ആ കഥാപാത്രത്തോട് തോന്നിയ ഇഷ്ടവും അദ്ദേഹത്തിൻറെ ചെയ്തികളെ  കുറിച്ച് തോന്നിയ ജിജ്ഞാസയും മൂലം ഭ്രാന്ത് എന്ന അവസ്ഥാവിശേഷത്തോട് പോലും സ്നേഹം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും മനസ്സിൽ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ എത്ര പേർ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നറിയില്ല. അവർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കവിതയിലൂടെ നാറാണത്തിനെ  അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ ശ്രമം എത്രത്തോളം വിജയിക്കും എന്നും അറിയില്ല. മുൻകാലങ്ങളിൽ നാറാണത്തിനെ കഥകളിലൂടെയും കവിതകളിലൂടെയും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ച ഗുരുതുല്യരായ സാഹിത്യകാരെ എല്ലാം മനസ്സിൽ  ഓർത്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പാടട്ടെ നാറാണത്ത് ചരിതം.]

**************************************************************************************************************

ഗൂഗിൾ ചിത്രം 


പറയിക്കുണ്ടായ് പന്തിരുമക്കൾ 
അവരിലൊരാളോ ദിവ്യൻ ഭ്രാന്തൻ. 
ചെത്തല്ലൂരിൽ അത്തിപ്പറ്റ-
ക്കുന്നിൽ കുട്ടിക്കാലമലഞ്ഞോൻ 

അഴവേഗപ്പുറമില്ലം തന്നിൽ 
പഠനവുമായി വസിച്ചൊരു കാലം 
ഭ്രാന്തും കാലിലെ മന്തും അവനിൽ  
അരുമകളെന്നതുപോലൊന്നിച്ചു!  

അകുതോഭയനാ  ഭ്രാന്തൻ പലവുരു 
മല തൻ തലയിലുരുട്ടിയുയർത്തിയ 
ശിലയതു പിടിവിട്ടടിപറ്റുന്നത് 
കണ്ടുചിരിപ്പതുകളിയല്ലെന്നോ?!

കളിയല്ലതിലൊരു ജീവിതസത്യ-
മൊളിഞ്ഞുകിടപ്പതു കണ്ടുചിരിപ്പോൻ, 
അതികഠിനം മല കയറിച്ചെല്ലാൻ,
അടി പതറാനോ, അണുവിട പോരും!

അല്ലവനല്ലൊരു ഭ്രാന്തൻ, പലവുരു 
ചിന്തിച്ചാലും പിടി നല്കാത്തോൻ! 
ചുടുകാടാട്ടെ, മലമേടാട്ടെ 
എവിടെയുമവനുടെയാലയമല്ലോ. 

ഭൂതപ്രേതപിശാചുക്കളെയും 
ഇല്ലില്ലവനൊരു തെല്ലും ഭയവും!
തീയും നീരും കണ്ടാലവിടം 
തന്നെയവനുടെ രാത്രിയ്ക്കഭയം.

അങ്ങനെയൊരുനാൾ  ചുടലക്കാട്ടിൽ 
ചെന്നവനന്നൊരു രാത്രി കഴിക്കാൻ, 
ചുടലത്തീയിൽ പാകം ചെയ്തവ-
നത്താഴത്തിന് മാർഗ്ഗം നോക്കി. 

പലവിധമരണം കണ്ടു മടുത്തൊരു 
ചുടലക്കാടിൻ നടുവിൽ ഭ്രാന്തൻ 
തലചായ്ക്കാനായ് ആയും നേരം 
പരിചൊടണഞ്ഞു പരിവാരങ്ങൾ!

ചുടലക്കാളിയുമാളികളും തൻ 
രാത്രിസവാരിക്കെത്തിയ നേരം 
ചുടലക്കാടിനെയരമനയാക്കിയ 
മർത്ത്യനൊരുത്തൻ മരുവീടുന്നു!

അമ്പമ്പോ! ഇവനാരിതു ധീരൻ, 
പ്രേതങ്ങൾ തന്നരികിലിരിപ്പോൻ?!
പേടിപ്പിച്ചിട്ടോടിക്കാനായ് 
രാത്രിഞ്ചരികളൊരുമ്പെട്ടല്ലോ. 

താണ്ഡവനൃത്തവുമാടി ഭയാനക 
ശബ്ദമെടുത്തവരട്ടഹസിച്ചു. 
തെല്ലൊരു കൂസലുമില്ലാതങ്ങനെ 
പുല്ലു പറിച്ചു ഞൊടിച്ചൂ  കേമൻ. 

ഇങ്ങനെയുണ്ടോ മർത്ത്യനൊരുത്തൻ 
ജീവനിലൊട്ടും ഭയമില്ലാത്തോൻ! 
അപമാനിതയായ് ചുടലക്കാളി 
ഭീഷണിപലതു തൊടുത്തൂ വീണ്ടും. 

ഫലമതുകാണാഞ്ഞടവുകൾ മാറ്റീ 
സൗഹൃദഭാവം പൂണ്ടൂ കാളി,  
"പറയുക, നിന്നിൽ സംപ്രീതയിവൾ,
എന്ത് വരം ഞാൻ നല്കീടേണം?"

ആശകളൊക്കെയുമാമയമെന്നൊരു 
സത്യമറിഞ്ഞവനല്ലോ ഭ്രാന്തൻ 
വരരുചിസുതനുടെയറിവിനുമേലെ
മറ്റൊരുവരമിനിയെന്തിനു വേറെ!

ഒന്നിലുമൊന്നിനുമിച്ഛയതില്ലാ-
തുള്ളു തുറന്നുചിരിച്ചൂ ഭ്രാന്തൻ.  
കെഞ്ച ീ കാളി , "ഒരു വരമെങ്കിലു-
മെന്നിൽ  നിന്നും വാങ്ങീടുക നീ"

"ആട്ടെ,യെങ്കിൽ ചൊല്ലുകയിനിയും 
എത്ര ദിനങ്ങൾ ജീവിക്കും ഞാൻ?" 
ചോദ്യമെറിഞ്ഞു നാറാണത്തും 
കൃത്യം മറുപടി ചൊല്ലീ കാളി.

"അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൂട്ടിത്തരുനീ 
എന്നുടെയായുസ്സൊരുനാൾ കൂടി."  
"ആയുസ്സു നീട്ടാൻ ഞാനാളല്ലതു   
പരമാത്മാവിൻ കൈകളിലല്ലോ!" 

"എങ്കിലെടുക്കുക കാളീ,യൊരു ദിന-
മെന്നുടെയായുർ രേഖയിൽ നിന്നും." 
"വയ്യതുമെന്നുടെ കൈകളിലല്ലാ, 
മറ്റൊരു വരമാരായുക വേഗം." 

"എന്തൊരു മാരണമെന്നുടെ  മുന്നിൽ 
നിന്നുമൊഴിഞ്ഞുതരൂ നീ വേഗം"
എന്നുപറഞ്ഞുചൊടിച്ചൂ ഭ്രാന്തൻ, 
കെഞ്ച ീ ചുടലക്കാളിയുമൊപ്പം. 

തെല്ലൊരു പരിഹാസത്തോടപ്പോൾ 
കാളിയെ നോക്കി ചൊല്ലീ ഭ്രാന്തൻ, 
"കണ്ടോ, എൻറെ വലംകാൽ മന്തിത- 
ടർത്തി,യിടത്തേ കാലിനു നൽകുക!"

കാളിക്കതിശയമേറീയുള്ളിൽ
ഇവനുടെയുള്ളിലിരിപ്പാരറിവൂ! 
ഭ്രാന്തോ മണ്ടത്തരമോ ഇവനുടെ
ഇംഗിത,മെന്തു പൊരുൾ താനതിനും?

ഇവ്വിധമൊരു വരമാരും ഭൂവിൽ  
ചോദിച്ചിട്ടില്ലിന്നേ  വരെയും! 
പൂർണ്ണസുഖത്തെ വരിക്കാനാഗ്രഹ- 
മില്ലാത്തവരുണ്ടാമോ വാഴ്വിൽ?

ഇങ്ങനെ പലവിധ ചിന്തകൾ വന്നു 
നിറഞ്ഞൂ കാളിയ്ക്കുള്ളത്തിങ്കൽ.
എങ്കിലുമവനുര ചെയ്തതുപോലൊരു 
വരമതു നൽകാം, കാളി നിനച്ചു.

"നിന്നഭിലാഷം നിറവേറട്ടെ, 
നല്ലതുവന്നു ഭവിച്ചീടട്ടെ!" 
ഇത്ഥം ചൊല്ലി മറഞ്ഞൂ കാളി, 
ഭ്രാന്തൻചിരി തൻ മാറ്റൊലി പൊങ്ങീ. 

ഭ്രാന്തല്ലിതു മണ്ടത്തരമല്ലിവ-
നല്ലോ ജീവിതസത്യമറിഞ്ഞോൻ!
മോഹം തന്നുടെ മായാഭ്രാന്തിൽ 
പെട്ടുഴലുന്നവരല്ലോ നമ്മൾ.  

ഇരുകാൽ മന്ത് ചുമന്നുനടപ്പവർ 
ഒരുകാൽ മന്തനെ നിന്ദിച്ചീടും. 
ഭ്രാന്തിവനിൽ നാമാരോപിക്കേ 
നേരു നുണഞ്ഞവനുണ്ടോ ദുഃഖം!

മോഹം മർത്ത്യനു ദു:ഖനിദാനം 
പിടിപെട്ടാലൊരു ശമനവുമില്ല, 
നാറാണത്തിൻ മന്ത് കണക്കത് 
കൂടെക്കൂടും  മരണം  വരെയും! 

ദിവ്യൻ ഭ്രാന്തൻ, തന്നുടെ ചെയ്തികൾ 
തന്നിലൊളിപ്പൂ വൻപൊരുൾ പലതും!
കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്നുചിരിക്കു-
നിന്നും ഭ്രാന്തൻ നമ്മളെ നോക്കി!!
----------------------------------------------------------


പദാർത്ഥം
----------------- 
അകുതോഭയൻ = ഒന്നിനേയും ഭയമില്ലാത്തവൻ 
ആലയം = വീട്  
നീര് = വെള്ളം 
പരിചൊട് = ഭംഗിയായി 
പരിവാരം = സേന, അകമ്പടിക്കാർ  
ആളി = തോഴി  
അരമന = കൊട്ടാരം  
മരുവുക = സ്ഥിതി ചെയ്യുക, പാർക്കുക
രാത്രിഞ്ചരി = രാക്ഷസി  
ആമയം = ദുഃഖം 
മാരണം = വലിയ ഉപദ്രവം 
ഇംഗിതം = ആശ, ആഗ്രഹം 
ഉര ചെയ്യുക = പറയുക 
ഇത്ഥം = ഇപ്രകാരം Thursday, April 20, 2017

കണ്ണൻറെ ചിരി!
google image അമ്പലപ്പുഴക്കണ്ണാ, കരിമുകിൽ 
മാലയല്ലതു പോയതെന്നോർക്കണം! 
ചൊല്ലു, നീയാർക്കായ് തുറന്നുകൊടുത്തു നിൻ 
നല്ല ശ്രീകോവിൽ വാതിലിൻ  പാളികൾ?
ചെമ്പകശ്ശേരി വാഴുന്ന കാലത്ത് 
നല്ല രത്‌നങ്ങളൊക്കെപ്പതിച്ചു ഞാൻ 
തന്നതല്ലേ നിനക്കാ പതക്കവും 
കൊണ്ടുപോയ്ക്കളഞ്ഞിട്ടു ചിരിപ്പിനോ?!
നല്ലൊരുമുളം തണ്ടൊടിച്ചെത്രയും 
വേഗമെത്തുമന്വേഷണസംഘവും 
കട്ട കള്ളനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ 
കണ്ണനെത്തന്നെ ലോക്കപ്പിലാക്കിടും! 
വന്നുകാണുവാനാകുമെന്നായിടിൽ 
വല്ല വിധത്തിലും കൊണ്ടുപോന്നേനെ ഞാൻ 
കൊണ്ടുകാരാഗൃഹത്തിലിടും മുൻപ് 
ചൊല്ലുകൊന്നെൻറെ കണ്ണാ പരമാർത്ഥം!!!

Tuesday, March 14, 2017

പ്രശസ്തൻപ്രശസ്തനാകാനെന്തു  പോംവഴി?
നന്മ ചെയ്യുകയേറെക്കഷ്ടമല്ലേ !
വല്ലവനുമിട്ട് രണ്ട് തല്ലുകൊടുത്താ, -
ലല്ലേലമ്മയെത്തന്നങ്ങു തല്ലിയാലോ?!

രണ്ടു പക്ഷക്കാരുമെത്തുമുടൻ, പത്ര -
വാർത്തയും പിന്നെ വീഡിയോയും,
ഒക്കേതിലും കൂസ്സലന്യേ ചിരിച്ചൊരു -
 പത്രസമ്മേളനോമൊപ്പിക്കണം

ചിത്രമനവധി വാരിവിതറണ-
മെഫ്‌ബിയിലാരേം പഴിച്ചിടേണം
മേമ്പൊടിയ്ക്കിത്തിരിയശ്ലീലവും കൂടി
യൊപ്പിച്ചുവച്ചാലതികേമനാകാം

സന്ധ്യക്ക് ചർച്ചയിൽ നാൽക്കള്ളിവാർത്തയി-
ലൊന്നാമനായ്ത്തന്നെ വന്നിടേണം
നട്ടാൽക്കുരുക്കാനുണകൾ പറയുവാൻ
നന്നായി നാക്കു മിന്നിച്ചിടേണം

പറ്റുമെങ്കിൽ മുറ്റിനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ
കക്ഷിയെ ഡാവിൽ സ്തുതിച്ചിടേണം
പിന്നൊരുകാര്യമുണ്ടെത്ര നെറികേട്
തോന്നിലും, തോന്നരുതിറ്റു  നാണം

പത്തുനാളിങ്ങനെ കത്തിനിന്നീടുകിൽ
പിന്നെ ഞാനെന്നും പ്രശസ്തനല്ലോ!
പിന്നൊരു തട്ടുകേടും വരില്ലെന്നുടെ
യമ്മ തൻ പ്രാക്കൊഴിച്ചിഭ്ഭൂമിയിൽ!!

Friday, February 10, 2017

ബാലപാഠങ്ങൾ (1 )


എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ജീവിതത്തിൻറെ ക്യാൻവാസുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.  മുഴുമിപ്പിക്കാനാവാത്ത മനോവിചാരങ്ങളെയും കണ്ടുമതിയാകാത്ത കാഴ്ചകളെയും   കൊണ്ട് നിറയുന്ന ജീവിതം, അപൂർണ്ണചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു അപൂർവ്വ കലവറ തന്നെ! 

ഇന്ന്, ജീവിതത്തിൻറെ ഈ മധ്യഘട്ടത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുമ്പോൾ അത്ര അസാധാരണമായ അനുഭവസമ്പത്തൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലെങ്കിലും ചില ചിത്രങ്ങൾ, ചില തിരിച്ചറിയലുകൾ... അതിന്നും  മിഴിവുള്ളതാണ് . അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങിനെയുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ചില മുഖങ്ങളുണ്ട്, ചില വീടുകളുണ്ട്, ചില മണങ്ങളുണ്ട്, ചില ഈണങ്ങളുണ്ട്, ഓർമ്മകളുടെ ഒരു വലിയ ലോകമുണ്ട്. ആ വലിയ ലോകത്തെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ ഒന്നോർത്തെടുക്കാൻ എന്ത് സുഖമാണ്!അയ്യ,  അതാണ് അവരുടെ പേര്. അടുക്ക്, ചിട്ട, ക്രമം ഇതിലൊക്കെ സൗന്ദര്യമുണ്ടെന്ന ജീവിതപാഠം ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചുതന്നവർ. അന്നവർക്ക് അറുപതിനോടടുത്ത് പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അലക്കിഅലക്കി മങ്ങിപ്പോയതെങ്കിലും വൃത്തിയുള്ള വെള്ള ഒറ്റമുണ്ടും വെള്ള റൗക്കയുമാണ് വേഷം. മേൽമുണ്ട് ഇടുന്ന ശീലം പതിവായി ഇല്ലെങ്കിലും 'ഞാൻ സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യവാദിയാണ്' എന്നുള്ള ഭാവമൊന്നും  അവരിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല. ഇന്നാണെങ്കിൽ മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാതെ നടക്കുന്നതിൻറെ പേരിൽ സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യവാദികൾ അവരെ പ്രകടങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ കൊണ്ടുനിറുത്തിയേനെ! 

ബ്രാക്കറ്റ് പോലുള്ള കാലുകൾ ധൃതിയിൽ നീട്ടിവച്ച് നിത്യവും രാവിലെ പടിപ്പുര കടന്നെത്തുന്ന അയ്യയെ കാത്തിട്ടല്ല  എന്ന മട്ടിൽ തറവാടിൻറെ ഇറയത്ത് ഉറങ്ങിത്തീരാത്ത കണ്ണുകൾ  പായിച്ച് ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു എട്ട് വയസ്സ്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്തിയാൽ ഉടൻ വടക്കോറത്ത്*  വച്ചിരിക്കുന്ന കുറ്റിച്ചൂൽ കയ്യിലൊതുക്കി   തൻറെ നിത്യവൃത്തി തുടങ്ങുകയായി അയ്യ. അത് കാണാനാണ് എട്ട് വയസ്സ്കാരി കണ്ണും കൂർപ്പിച്ച് ഇരിക്കുന്നത്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് തന്നെ ആ  കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ്.  എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് രാത്രി മുഴുവൻ കുളിരിൽ കഴിഞ്ഞ് ഈറനായ പൂഴിമണൽ നിറഞ്ഞ മുറ്റത്ത് അയ്യ പ്രഭാതത്തിൽ തീർക്കുന്ന അർദ്ധവൃത്തങ്ങൾ കാണുവാൻ. അടുക്കും ചിട്ടയും തെറ്റാതെ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് വശങ്ങളിലേക്ക് വീശുന്ന ചൂലിനൊപ്പം പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് നീങ്ങുന്ന അയ്യ. അതിനൊപ്പം തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വരുന്ന, ഈർക്കിലിത്തുമ്പുകളാൽ വരഞ്ഞ 'റ'  'റ'  എന്ന അക്ഷരങ്ങൾ.
ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്ര ആസ്വദിച്ച്  ചെയ്യാമെന്ന് അവരിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി അറിഞ്ഞത്. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ സൗന്ദര്യവും പൂർണ്ണതയും എത്രയായിരിക്കുമെന്നും. പിന്നീട് വരുന്ന പാൽക്കാരിയോ പത്രക്കാരനോ, എന്തിന് ഒരു പട്ടിയോ പൂച്ചയോ പോലും അർദ്ധവൃത്താലംകൃതമായ  ആ മുറ്റത്ത് ചവിട്ടുന്നത് സങ്കടമായിരുന്നു. 

അടിച്ചുവാരൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വടക്കോറത്തെ കണ്ടമാണ് അടുത്ത ഉന്നം. കണ്ടത്തിൻറെ  കരയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന അലൂമിനിയക്കലങ്ങളും ഓട്ട് വിളക്കുകളും മറ്റ് അടുക്കളപ്പാത്രങ്ങളും 'മോറുക'യാണ് ലക്‌ഷ്യം. (കഴുകുക എന്നതിന് മോറുക എന്നാണ് അവിടുത്തെ ഗ്രാമ്യഭാഷ.) ഇറയത്തെ ഉത്തരത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന മൺപാത്രത്തിൽ  നിന്ന് ഉപ്പ് കലർന്ന ഉമിക്കരിയിലൽപ്പവും മുറ്റത്തെ തൈത്തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഒടിച്ചെടുത്ത പച്ച ഈർക്കിലിയും കയ്യിലെടുത്ത് ചൂണ്ടുവിരൽബ്രഷു കൊണ്ട് പല്ലു തേച്ച് കറുത്ത പല്ലും ഇളിച്ചുപിടിച്ച്  അയ്യയെ പിന്തുടരും എട്ടുവയസ്സുകാരി. 
ചേമ്പിലയിൽ കൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന  ചാരം ഇട്ട് അമർത്തി തേക്കുമ്പോൾ കരിക്കലങ്ങൾ തിളങ്ങുന്ന വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾ പോലെയാകുമെന്നും  മുറ്റത്തെ പുളിമരത്തിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞ്‌വീണു കിടക്കുന്ന ചെമ്മീൻപുളി ഇട്ടു തേച്ചാൽ ഓട്ട് പാത്രങ്ങൾ സ്വർണവർണം വീണ്ടെടുക്കുമെന്നുമുള്ള രസതന്ത്രപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തന്നതും സ്‌കൂളിൻറെ പടി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അയ്യയായിരുന്നു!

കശുമാവ് പൂത്ത് കായ്ച്ച് കശുവണ്ടി പൊഴിയുന്ന  കാലമായാൽ അയ്യക്ക് കുറച്ച് പത്രാസ്സ് കൂടും. കാരണം, ഞങ്ങൾ, കുട്ടികൾ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും അയ്യയ്ക്ക് നിവേദനം കൊടുക്കുന്ന കാലമാണത്. കശുവണ്ടി വറുത്ത് തല്ലി തൊണ്ട് കളഞ്ഞ് ഭരണിയിൽ ആക്കിത്തരാനുള്ള നിവേദനം. "നിക്ക് പിടിപ്പത് പണീണ്ടെൻറെ കുട്ട്യോളേ" എന്ന് വീമ്പ് പറയുന്ന അയ്യയിൽ സഹതാപതരംഗം ഉണർത്താൻ  കുട്ടികൾ സംഘഗാനമായി ചിണുങ്ങിയിരുന്നത് എന്തായാലും "പ്ലീസ് അയ്യാ, പ്ളീസ്" എന്നായിരുന്നില്ല! കൂട്ടത്തിൽ അമ്മൂമ്മയുടെ  ശുപാർശയും വരും, "ആ കുട്ട്യോള് അവധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോണേന് മുമ്പ് അതൊന്ന് വർത്ത് കൊടുക്ക്വോൻറയ്യേ..." രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസത്തെ ഹർജ്ജി സമർപ്പിക്കലിന് ശേഷം അയ്യ പ്രഖ്യാപിക്കും, ഇന്ന് കശുവണ്ടി വറുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ഉത്സവമാണ്. മുറ്റത്ത് അടുപ്പ് കൂട്ടി വലിയ ഉരുളി വച്ച് കശുവണ്ടി വറുക്കൽ പൊടി പൊടിക്കും. ചൂടോടെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട കശുവണ്ടി തല്ലി പരിപ്പെടുക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ്.  കശുവണ്ടി വറുക്കുമ്പോൾ ഊറി വരുന്ന നെയ്യ് എടുത്ത് കുപ്പിയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ കാല് വിണ്ടുപൊട്ടുന്നതിനുള്ള മരുന്നാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും വൈദ്യയല്ലാത്ത അയ്യ തന്നെ.

അങ്ങിനെയങ്ങിനെ എന്തെല്ലാം അറിവുകൾക്ക് അയ്യയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! അന്നൊന്നും ക്യാമറ എന്നത് ഒരു സാധാരണ വസ്തു അല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ടും ചാഞ്ഞതും  ചരിഞ്ഞതും വീണതും എല്ലാം സെൽഫി എടുക്കുന്ന കാലം അല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടും അയ്യയുടെ ഒരു ഛായാചിത്രം പോലും കയ്യിലില്ലാതെ പോയി എന്നത് ഒരു സ്വകാര്യനഷ്ടം തന്നെ. എങ്കിലും മനസ്സിൻറെ ക്യാൻവാസിൽ അയ്യയുടെ ചിത്രം എന്നും തെളിഞ്ഞുതന്നെ. 
------------------------------------------------------------------------------

*('വടക്കേപ്പുറ'മാകാം 'വടക്കോറ'മായത് )

Monday, February 6, 2017

ഏകം


ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ സിക്കോ ഈസായിയോ 
ആരുമാകട്ടെ, നാമേകാത്മകാത്മജർ,  
ആരാധനാലയം ആത്മാവിനാലയം 
ആത്മചൈതന്യം തുടിച്ചുനിൽക്കുന്നിടം 

ആത്മാവിലേക്കുള്ള പാതയിലിന്ദ്രിയ- 
നിഗ്രഹത്തിന്നു നാം വന്നുചേരുന്നിടം, 
ഇന്ദ്രിയമായകൾ കൊണ്ടു വലഞ്ഞിടും 
ചഞ്ചലമാനസർ തന്നഭയസ്ഥലം

നമ്മൾ  സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനായല്ല, നാം 
നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനായ് വാഴണം 
എന്തിന്നരിഞ്ഞുവീഴ്ത്തുന്നതിൻ പേരിൽ നാ-
മിച്ചെറുനീർപ്പോള പോലുള്ള ജീവിതം?  

അന്യനുമില്ലന്യജാതിയുമില്ലനാ -
മൊക്കെയും മർത്ത്യകുലത്തിൽ പിറന്നവർ 
കീഴ്‌ജാതിയല്ല മേൽജാതിയുമല്ല, നാം 
കർമ്മയോഗത്തിനാൽ* ശ്രേഷ്‌ഠരാകേണ്ടവർ 

സത്യമായ് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും 
മെച്ചമാണില്ലതിലുച്ചനീചത്വവും 
അത്രയേ ചിന്തിച്ചിടേണ്ടതുള്ളൂ, മനം 
കത്തുന്ന വൈരാഗ്യമൊക്കെ ശമിക്കുവാൻ 

പായുന്ന കാറ്റിൻറെയൊപ്പവും, പാറുന്ന 
പക്ഷിതൻ കാഷ്ഠത്തിനൊപ്പവും യാത്രയായ്,  
വീഴുന്ന വിത്തുകൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നു 
ദേശാന്തരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കീടുന്നു!

സ്വന്തമെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നുടൻ 
വന്നുഭവിക്കുന്നു ദ്വന്ദമെന്നുള്ളതും!
പിന്നീടു ചിന്തിച്ചിടുന്നതിലൊക്കെയു-
'മെൻറെയെൻറേ'തെന്ന പാഴ് ശ്രുതി മാത്രമാം 

സങ്കൽപ്പരേഖകൾ കൊണ്ടൊരീ പാരിനെ- 
യാദ്യമായ് ഖണ്ഡിച്ച മർത്ത്യമസ്തിഷ്കമേ, 
എന്തിന്നപരാധമീ വിധം ചെയ്തു നീ-
യിന്നതിനാലിങ്ങരുംകൊലയെന്നുമേ. 

കോവിലോ മസ്ജിദോ പള്ളിയോ, മാർഗ്ഗ-
മതേതുമാകട്ടെ നാമെത്തുമൊരേയിടം 
പർവ്വതാഗ്രം തന്നിലെത്തുന്നു, താഴ്‌വര-
ച്ചുറ്റിൽ നിന്നെത്തുന്ന പാതകളൊക്കെയും! 

മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ  വന്നുവീഴുന്ന സ്പർദ്ധകൾ 
നീചരൊളിഞ്ഞിരുന്നെയ്യുന്നൊരമ്പുകൾ
മാർഗ്ഗം മുടക്കുന്ന മായാതിമിരമാ-
ണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ശുഭമൊക്കെയും.

അജ്ഞാനമാകുമിരുട്ടിൻ  കരിമ്പട-
ക്കീഴിലൊളിക്കുമറിവിൻ വിളക്കുകൾ 
അക്ഷരദീപം തെളിച്ചകറ്റീടണം 
ആത്മാവ് മൂടുന്ന ക്ളാവും കറകളും  

അക്ഷരമൂറുന്ന നാക്കുകളേ, വിഷം 
ചേർക്കാത്ത വാക്കുകൾ കാതുകൾക്കേകുക 
വാക്കിലെയഗ്നി തൻ ശുദ്ധിയും സത്യവും
മായ്ക്കട്ടെ പാരിലെയജ്ഞതയൊക്കെയും 

കർണ്ണപീയൂഷവും കർമ്മപീയൂഷവും 
നിർമ്മലമായ്ത്തീർക്കുമീ വിശ്വമൊക്കെയും   
സീമകൾ മായുന്ന നാൾ വന്നുചേരുകിൽ 
ലോകമേ നീ സ്വർഗ്ഗഭൂമിയായ്‌ തീർന്നിടും!
--------------------------------------------------------------------------------------


(*കർമ്മയോഗം = ഫലേച്ഛ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മാനുഷ്‌ഠാനം) 

Tuesday, January 10, 2017

പൂർവാപരം
പൂർവാപരം എന്നാൽ 'മുമ്പത്തേതും പിന്നാലെവരുന്നതും'(before & behind) എന്ന് അർത്ഥം. ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയുടെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിൽ east & west എന്നും അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.


ആദ്യത്തെ വാക്കിൽ തുടങ്ങി അവസാനത്തെ വാക്കിൽ തീരുന്ന ഈ ഒറ്റ വാചകക്കവിത, ഇടയിൽ  വിരാമചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. ആശയങ്ങളെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയ ഒരു മാല.  ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ  അർത്ഥം തെളിയും.  യുക്തിഭംഗം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. 
Monday, January 2, 2017

നിന്ദാവിപ്ലവത്തിനോട്പൈതൃകം നൽകിയ 
ശീതളച്ഛായയിൽ 
മെയ്യനങ്ങാതങ്ങു   
തിന്നിരിക്കുന്നവർ 

വന്നിരിക്കുന്നുവീ 
മണ്ണിൽ മുളയിടും 
വിത്തുകൾക്കുള്ളിൽ 
വിഷം നിറച്ചീടുവാൻ 

പണ്ടുള്ള സത്തുക്കൾ 
ചൊല്ലിയതൊക്കെയും 
നിന്ദിച്ചിടുന്നതോ 
പുത്തനാം വിപ്ലവം?

നന്നെന്നു കേട്ടു 
വളർന്നവയൊക്കെയും 
ചേറെന്നു ചൊല്ലുന്ന-
തത്രേ പുതുമതം!

സദാചാരമിന്നു കാലാ-
വധി തീർന്നതാം 
പാഴ്‌പുരാവസ്തുവെ-
ന്നോതിടുന്നൂ ചിലർ 

സംസ്കാരമെന്ന വാ-
ക്കോതുകിൽ നിശ്ചയം 
പന്തം കൊളുത്തി 
പ്രകടനം കണ്ടിടാം!

നന്നായ് നടപ്പതിനെ 
പിന്നെയൊന്നാകെ 
യില്ലായ്മ ചെയ്തു 
വരുത്തുന്നു വിപ്ലവം! 

ബഹുമാനമെന്നാ-
ലടിമത്വമെന്നതോ  
ഇന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ 
വിപ്ലവസൂക്തവും?! 

നിന്ദിച്ചു നിന്ദിച്ചു 
തീരുന്ന ജീവിതം 
കൊണ്ടു സുഖമാർക്കു 
വന്നിടാനൂഴിയിൽ?

വന്നതില്ലാർക്കുമേ 
യിന്നേ വരേയ്ക്കൊരു 
വല്ലായ്മയും മഹത് 
വാക്കുകൾ കേൾക്കയാൽ 

വടിവൊത്ത വാക്കുകൾ 
തൻ ശുദ്ധിയൊക്കെയും 
അണുബാധയേറ്റ പോ-
ലിന്നു വികലമായ് 

പകരുന്ന വ്യാധിയെ 
പടരുവാൻ വിട്ടവ-
രഴുകും വിഴുപ്പു 
ചുമക്കുമണുക്കളായ്‌

വിപ്ലവമല്ലിതു
ചപ്പിളികുപ്പയാ-
ണെത്രയുംവേഗം 
പടരുമണുക്കളും 

വളരുന്ന മക്കളു-
മതിനടിപെട്ടുപോം 
അതിനാലാവർക്കു
സൽബുദ്ധി  നൽകീടണം

അണുതുല്യജീവിതം  
ഗുണമുറ്റതാക്കുവാൻ 
തൃണതുല്യമായി നാം 
വിനയം വരിക്കണം 

മെതിയേറ്റടിഞ്ഞുപോം 
തൃണമെന്നിരിക്കിലും 
കറുകതൻ തുമ്പിനെ 
കാറ്റു പിടിക്കൊലാ!

കടയറ്റ വൻമരം 
ഉയിരറ്റു പോയിടും, 
ഉയരത്തിൽ നിന്നു
പതിക്കും പ്രപാതവും  

മനുജപ്രതാപവു-
മൊരുനാൾ ശമിച്ചിടും 
അതിരറ്റഹന്തയിൽ 
പാറിപ്പറക്കുകിൽ 

ഉയരത്തിലേക്കു നാം 
കയറുന്ന  കോണിയും 
തറയിൽ നിന്നടിതെറ്റി 
യെന്നാലുതകിടാ! 

മനമുറച്ചീടണം 
അടിയുറച്ചീടുവാൻ, 
അടിയുറച്ചീടണം 
പടിയുറച്ചീടുവാൻ 

പിടിവിട്ട വാക്കുകൾ 
ചൊരിയുന്ന  നാക്കിനെ 
വരുതിയിലാക്കുവാൻ 
വിനയം പഠിക്കണം! 

അഹമെന്ന ഭാവത്തി-
നറുതി വരുത്തുകി-
ലിഹസുഖം വന്നു 
ഭവിച്ചിടും നിശ്ചയം! 

ഇതുകേട്ടു  കടുകയ്‌പ്പു 
നീർ കുടിച്ചെന്നപോൽ 
പുരികം വളയ്ക്കുന്നു 
പരിഹാസചിന്തകർ. Thursday, December 29, 2016

ഭൂമി കുലുക്കുന്നവർ

ഭൂമികുലുക്കിപക്ഷിയൊരെണ്ണം 
വാല് കുലുക്കിച്ചൊല്ലുന്നൂ 
"കണ്ടോ എന്നുടെ വാലിൻ തുമ്പിൽ 
ഞാന്നുകിടപ്പൂ ഭൂഗോളം 
വാലൊന്നാഞ്ഞു കുലുക്കും നേരം 
ഭൂമി കുലുങ്ങി വിറയ്ക്കുന്നൂ 
അമ്പട ഞാനേ അമ്പട ഞാനേ 
കണ്ടോ എന്നുടെ കേമത്തം!" 

അതു കേട്ടരിശം പൂണ്ടൊരു  മർത്യൻ 
കിളിയോടിങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നൂ 
"എന്നുടെ പാദം കണ്ടിട്ടല്ലോ 
ഭൂമി ഭയന്നു വിറയ്ക്കുന്നൂ 
എന്നുടെ കാലിന്നടിയിലമർന്നാ-
ലുണ്ടോ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു?
നിന്നുടെ വാലു ചുരുട്ടിക്കെട്ടി 
തോറ്റുമടങ്ങുക വേഗം നീ"

ഭൂമി കുലുങ്ങിച്ചിരിയൊടു ചിരിയീ 
തർക്കം കേട്ടു രസിച്ചയ്യോ 
ആടിയുലഞ്ഞു പതിച്ചാ  മർത്യൻ 
കേണുതുടങ്ങീ ദയനീയം 
"വമ്പില്ലെന്നുടെ കാലിൻ തുമ്പിൽ 
തെല്ലും,നിൻ കൃപയല്ലാതെ 
ചൊല്ലില്ലിങ്ങനെയില്ലാക്കഥയും 
വമ്പത്തരവും ഇനിമേലിൽ 
മെല്ലെയുയർത്തുക മണ്ണിന്നടിയിൽ 
നിന്നും എന്നുടെ പാദങ്ങൾ" 

വാലുകുലുക്കിപ്പക്ഷിയുയർന്നു 
പറന്നൊരു മൂളിപ്പാട്ടോടെ 
ഭൂമിയിലേക്കൊരു നോട്ടമെറിഞ്ഞു 
പറഞ്ഞൊരു കള്ളച്ചിരിയോടെ
"ആരാന്റമ്മയ്ക്കെങ്ങാൻ പ്രാന്ത് 
പിടിച്ചാൽ കാണാൻ ശേലല്ലേ! 
എന്തിനുമേതിനുമേറ്റുപിടിച്ചു 
നടക്കുന്നോർക്കിതു പതിവാണേ
കെണിയിൽ വീണു കിടന്നോളൂ നീ 
ഞാനെൻ പാട്ടിനു പോകട്ടെ."


Saturday, November 26, 2016

ശില്പവിസ്മയം
videoഇത് സലാവത് ഫിദായ്. കൂട്ടുകാർക്ക് പലർക്കും ഈ മുഖം പരിചിതമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വർഷത്തെ 
ഷാർജ അന്താരാഷ്‌ട്ര പുസ്തകോത്സവം ഹൃദയത്തിലേറ്റിയവർക്ക്. പ്രശസ്തനായ റഷ്യൻ മിനിയേച്ചർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ സലാവത്ത് ഫിദായ്.    ഈശ്വരൻ വാരിക്കോരിക്കൊടുത്ത സർഗ്ഗശേഷിയാൽ ഇദ്ദേഹം തൻറെ കലയുടെ ലോകം കൊത്തിയെടുക്കുന്നതാവട്ടെ, എഴുതുവാനും വരയ്ക്കുവാനും മാത്രം എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന സാധാരണ പെൻസിൽ മുനകളിലും. തൻറെ സൂക്ഷ്മമായ ശില്പചാതുര്യം കാട്ടി  കാഴ്ചക്കാരെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹവുമുണ്ടായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്‌ ഷാർജ അന്താരാഷ്‌ട്ര പുസ്തകോത്സവ വേദിയായ ഷാർജ എക്സ്പോ സെൻററിൽ.

ഈ കലാകാരൻറെ കരവിരുത് തെളിയിക്കുന്ന  പെൻസിൽതുമ്പുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ  ആലേഖനം ചെയ്ത   പുസ്തകോത്സവത്തിൻറെ തീം ബാനറുകളും ഭീമൻ പരസ്യ ബോർഡുകളും ഷാർജയിലെ റോഡുകളിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആ ചിത്രത്തിൻറെ പിന്നിലെ കഥ എന്താണെന്നറിയാൻ ഒരു ജിജ്ഞാസ തോന്നിയിരുന്നു. പിന്നീട് വന്ന പത്രവാർത്തകളിൽ നിന്ന് അണിയറയിലെ കലാകാരനെയും കലയെയും കുറിച്ച് വായിച്ചറിഞ്ഞു. അന്നേ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഈ കലാകാരനെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന്. അങ്ങിനെയാണ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പോ സെൻററിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ച് ചെന്നത്. 

ചെന്നപ്പോഴോ, കണ്ണും കയ്യും മനസും ഏകാഗ്രമാക്കി തൻറെ മുന്നിലെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ലെൻസിനടിയിൽ വച്ച പെൻസിൽ തുമ്പുകളെ   മൂർച്ചയേറിയ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച്   സൂക്ഷ്മതയോടെ  പലവിധമായ  ശില്പങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു മാന്ത്രികനെയാണ്  കണ്ടത്. ചുറ്റുമുള്ള കണ്ണാടിക്കൂടുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പെൻസിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ശിൽപ്പങ്ങൾ മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്നവരുടെയൊക്കെ കണ്ണുകളിൽ വിസ്മയം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. ഫാൽക്കൺ, ലൈറ്റ് ബൾബ്, കപ്പും സോസറും, ഗിറ്റാർ, ആൾരൂപങ്ങൾ എന്നുവേണ്ട ചുറ്റിലും കാണുന്നതെന്തിനെയും തൻറെ പെൻസിൽ മുനകളിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് ഭാവനയും സൂക്ഷ്മതയും സമ്മേളിക്കുന്ന സുന്ദരശില്പങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള സലാവത്തിൻറെ കഴിവിനെ അത്ഭുതം എന്നേ വിളിക്കാനാവൂ.

ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ എന്ന ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന വളരെ   സന്തോഷപൂർവ്വം സമ്മതിച്ച സലാവത്ത് ഫിദായ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സന്മനസ്സും കാണിച്ചു. ഞാൻ ഒരു ആർട്ട് ടീച്ചറാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ
അദ്ദേഹത്തിൻറെ അച്ഛനും ഒരു ആർട്ട് ടീച്ചറായിരുന്നു എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട്    മറുപടി. ശില്പി മാത്രമല്ല, ഒരു നല്ല ചിത്രകലാവിദഗ്ദ്ധന്‍ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം.
http://www.salavatfidai.com/ എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻറെ വെബ് അഡ്രസ്സ്.

ഓർമ്മക്കായി ഒരു പെൻസിൽ ശിൽപ്പം എനിക്കും സ്വന്തമാക്കണം എന്ന മോഹം  ഓരോ ശിൽപ്പത്തിൻറെ  ചുവട്ടിലും കുറിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന വില കണ്ട ഞെട്ടലിൽ ഞെട്ടറ്റുവീണു!! 2000 ഡോളർ മുതൽ മുകളിലേക്കാണ്  ഓരോന്നിനും വിലയിട്ടിരുന്നത്. തൽക്കാലം ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ   സലാവത്ത് ഫിദായ് എന്ന അതുല്യ കലാകാരനോടൊപ്പം എടുത്ത  ഫോട്ടോ മാത്രം മതിയെന്ന് സമാധാനിച്ച്  ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു. 


Wednesday, November 16, 2016

'വെണ്മലയാളം' പ്രകാശിതമായിപ്രിയപ്പെട്ട ബ്ലോഗ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്,'വെണ്മലയാളം' വെളിച്ചം കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൂമിമലയാളത്തിന്  
സമർപ്പിക്കാൻ  
എന്റേതായി ഒരു കവിതാസമാഹാരം കൂടി.  2014 ൽ സീയെല്ലെസ് ബുക്സ് പുറത്തിറക്കിയ 'പഞ്ചഭൂതാത്മകം ബ്രഹ്മം' എന്ന ആദ്യ കവിതാസമാഹാരത്തിനു ശേഷം 2014 ആഗസ്തിനും  2016 ആഗസ്തിനും ഇടയ്ക്ക് എഴുതിയ 38 കവിതകളാണ് 'വെണ്മലയാളം'  എന്ന പുതിയകവിതാസമാഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  തൃശൂരിലെ അയ്യന്തോൾ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ബുക്സ് ആണ് വെണ്മലയാളത്തിൻറെ പ്രസാധകർ. 


ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതിയാണ് പുസ്തകത്തിൻറെ ആദ്യപ്രതി കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത്. മുപ്പത്തഞ്ചാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്‌ട്ര പുസ്തക മേളയിൽ (2016 November 2 to November 12) ഗ്രീൻ ബുക്സിൻറെ സ്റ്റാൾ വഴി പുസ്തകം ആദ്യമായി വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തി. 

മേളയിൽ വച്ച് തന്നെ പുസ്തകത്തിൻറെ
ഔപചാരിക പ്രകാശനകർമ്മവും ലളിതമായ രീതിയിൽ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഈശ്വരകൃപയായി കാണുന്നു. പുസ്തകത്തിൻറെ കവർ പേജ് ചിത്രമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻറെ പ്രിയസഹോദരി ഗീത മുരളീധരൻറെ
ഓയിൽ പെയ്ന്റിംഗ് ആണ് എന്നത്
മറ്റൊരു സന്തോഷം.  


2016 നവംബർ മാസം എട്ടാം തീയതി, 
മുപ്പത്തഞ്ചാമത്‌ ഷാർജ അന്താരാഷ്‌ട്ര പുസ്തകോത്സവം നടന്ന ഷാർജ എക്സ്പോ സെൻററിൽ വച്ചാണ് പുസ്തകത്തിൻറെ പ്രകാശനകർമ്മം നടന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ വൈ. എ. റഹിം ആണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്. പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകനും
യു. എ. ഇ യിലെ ആദ്യ മലയാള റേഡിയോ ആയ ഉം-അല്‍- കോയിന്‍ റേഡിയോയുടെ സ്ഥാപകരിൽ  പ്രധാനിയുമായ  ശ്രീ കെ. പി. കെ. വേങ്ങര പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇരുവരും ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി.   

പുസ്തകപരിചയം നടത്തിയത് 
മലയാളികളുടെ ഓൺ ലൈൻ
കൂട്ടായ്മയായ കൂട്ടം.കോമിൻറെ
സ്ഥാപകനും ഇക്കഴിഞ്ഞ
ഒക്ടോബറിൽ നിലവിൽ വന്ന
ഓ.എൻ.വി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ
ചെയർമാനുമായ
ശ്രീ എൻ. എസ്. ജ്യോതികുമാർ ആണ്. 

പലപ്പോഴായി എഴുതിയ മുപ്പത്തിയെട്ട് കവിതകളാണ് 'വെണ്മലയാളം' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ.   അക്കൂട്ടത്തിൽ മലയാളഭാഷയെ കുറിച്ചെഴുതിയ ഒരു കവിതയുടെ പേരായ 'വെണ്മലയാളം' എന്ന ശീർഷകം തന്നെ പുസ്തകത്തിനും സ്വീകരിച്ചത് മാതൃഭാഷയോടുള്ള ആദരവായിത്തന്നെയാണ്. കവിതകളിലെ വിഷയങ്ങൾ പ്രകൃതി വർണ്ണന, ആദരാഞ്ജലി, ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ, ആക്ഷേപഹാസ്യം, ഭക്തി, തത്ത്വചിന്തകൾ, കുട്ടിക്കവിതകൾ എന്നിങ്ങനെ പലതാണ്. അവയെല്ലാം ഈണത്തിൽ എഴുതാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്.
കേരളം ഷഷ്ടിപൂർത്തി ആഘോഷിക്കുന്ന 2016 നവംബർ മാസം തന്നെ വെണ്മലയാളത്തെ വെളിച്ചം കാണിക്കാനായത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ സംതൃപ്തി നൽകിയ കാര്യമാണ്. മലയാളഭാഷയാകുന്ന പാലാഴിയിലേക്ക് വെണ്മയുടെ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞുതുള്ളിയെങ്കിലും ഇറ്റിക്കാൻ 'വെണ്മലയാള'ത്തിന് കഴിയണമേ എന്നാണ് എൻറെ  പ്രാർത്ഥന. 

വെണ്മലയാളം പുസ്തകമായതിൻറെ നാൾവഴികളെ കുറിച്ചോർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലരോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിലാദ്യം നന്ദി പറയേണ്ടത് ഞാൻ  കവിതകൾ ബ്ലോഗിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് വായിക്കാനും അഭിപ്രായം അറിയിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്താറുള്ള എൻറെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്ലോഗ് സുഹൃത്തുക്കളോടാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ്  ഈ കവിതകളെ ഒരു പുസ്തകരൂപത്തിൽ ആക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം തന്നത്. 


പി.നാരായണക്കുറുപ്പ്സാറിൻറെ  അവതാരിക 

സിറിയക് സാറിൻറെ ആശംസ
പുസ്തകത്തിൻറെ അവതാരിക എഴുതാൻ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ പി നാരായണക്കുറുപ്പ് സാറിനെ ലഭിച്ചത് മറ്റൊരു അനുഗ്രഹം. ആ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണക്കാരനായ ബിപിൻ സാറിനോടുള്ള കൃതജ്ഞത വാക്കുകളിൽ തീർക്കാനാവില്ല. എനിക്കും കുടുംബത്തിനും ഗുരുവും വഴികാട്ടിയും ആയ  ഞങ്ങളുടെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സിറിയക് സാറിൻറെ ആശംസയ്ക്കും വാത്സല്യത്തിനും ഞങ്ങൾ എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും. എഫ് ബി യിലെ എൻറെ സുഹൃത്തുക്കളും അല്ലാത്തവരുമായ വായനക്കാർ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ എല്ലാവരോടും ഈ വേളയിൽ പറയാൻ നന്ദി മാത്രം. ഗ്രീൻ ബുക്സിൻറെ മാർക്കറ്റിങ്ങ് മാനേജർ ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ, സബ് എഡിറ്റർ ശ്രീമതി ശോഭ എന്നിവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പ്രകാശനച്ചടങ്ങ് ഭംഗിയായി നടത്താൻ സഹായിച്ച പ്രിയമിത്രം ശ്രീകുമാർ, സന്തോഷ്, വേണു എല്ലാവർക്കും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി. 

വിദേശികൾക്ക് ഇവിടെ ഈ പ്രവാസഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരവരുടെ മാതൃഭാഷയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ അവസരങ്ങളൊരുക്കുന്ന യു എ ഇ ഭരണാധികാരികളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഷാർജ പ്രസിഡൻറ്  ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ  ഹൃദയവിശാലതയെ നമിക്കാതെ വയ്യ!

ഇതിനൊക്കെ പുറമേ ഈ ഷാർജ പുസ്തകോത്സവവേളയിൽ ലഭിച്ച കുറെയേറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട്. പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ലിസ്റ്റ് ആകും. യാതൊരു പ്രതിഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരുടെ എല്ലാ അക്ഷരസംരഭങ്ങളിലും പങ്കാളികളാകാനും  തങ്ങളുടെ ഒത്തൊരുമ കൊണ്ട് അവയെ വേര് പിടിപ്പിക്കാനും വളർന്നുവരാനും എന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർ. എഫ് ബി യുടെ ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് ഒരു കൂട്ടായ്മയായവർ. പലരെയും ആദ്യമായി കാണുകയായിരുന്നു എങ്കിലും ഏറെ നാളത്തെ അടുപ്പം തോന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും മേള കഴിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞത്, വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടാം എന്ന സന്തോഷവുമായി. അവരോരുത്തരുടെയും സൗഹൃദവും  സഹകരണവും ഈ പുസ്തകപ്രകാശനവേളയിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. ഒരുപാട്  നന്ദി. ഈ പോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മനോഹര ചിത്രങ്ങൾ പ്രവീൺ പാലക്കീൽ എന്ന സുഹൃത്ത് എടുത്തതാണ്.(https://www.facebook.com/praveenpnr)
പുസ്തകപ്രകാശനം നടന്നതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം സി ഡി യുമായി ഒരാൾ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മുൻപിൽ. "ഇതാ ടീച്ചറിൻറെ പുസ്തകപ്രകാശനത്തിൻറെ ഫോട്ടോസ്" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഈ പുസ്തകമേളയിലുടനീളം പ്രവീണിൻറെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ മനോഹര ഫോട്ടോകൾ അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തർക്കും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാനായി  സമ്മാനിച്ച പ്രവീൺ ഈ ദിവസങ്ങളെ അവിസ്മരണീയമാക്കി എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. പ്രവീണിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ശ്രീ നിസ്സാർ ഇബ്രാഹിമും തൻറെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ ഫോട്ടോകൾ അയച്ചുതരികയുണ്ടായി. തികച്ചും നിസ്വാർത്ഥമായ ഇത്തരം സൗഹൃദങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകമേള എനിക്ക് തന്ന മറ്റൊരു പുണ്യം.

എൻറെ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും കൂടി ഉള്ള നന്ദി കുറിക്കാതെ   അവസാനിപ്പിക്കാൻ വയ്യ. ഓരോ കവിതയും പിറക്കുന്നതിൻറെ മുന്നോടിയായി  എൻറെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്ര പതിയാതെ  പോകുന്നത് അവരിലാണല്ലോ. അവരുടെ ഈ സഹനം തന്നെയാണ് എന്നും എനിക്കുള്ള തുണ.

പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻറെ നന്ദി. വാങ്ങലിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ പുസ്തകം വായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ യോജിപ്പുകളും വിയോജിപ്പുകളും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
വായനക്കാരുടെ അംഗീകാരം നേടുമ്പോൾ ആണ് ഏത് എഴുത്തും അർത്ഥ വത്തായിത്തീരുന്നത്. പുസ്തകം വായനക്കാർക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ രചയിതാവ്  പിൻവാങ്ങണം. ശേഷം  പുസ്തകത്തിൻറെ ഭാവി  തീരുമാനിക്കേണ്ടത്  വായനക്കാർ  ആണ്.

പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും വായിച്ച് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുവാനും ഈ അവസരത്തിൽ എൻറെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഗ്രീൻബുക്സിൻറെ ഔറ്റ്‌ലെറ്റുകളിലും  അവരുടെ എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നിടത്തും പുസ്തകം ലഭ്യമായിരിക്കും. കൂടാതെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും പുസ്തകം ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പുസ്തകം ലഭിക്കാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന  contacts ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

Sreenivasan
Senior Manager, Marketing 
marketing@greenbooksindia.com
Mob: 8129097778

Green Books Online Store link:പുസ്തകം വായിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ 
സ്നേഹപൂർവ്വം

ഗിരിജ നവനീതകൃഷ്ണൻ 
girijanavaneeth@gmail.com

Friday, October 21, 2016

അപ്പുറംകൂട്ടിക്കുറച്ചും ഹരിച്ചും പെരുക്കിയും 
കണ്ടെത്തി നാമെന്നുറപ്പിച്ചൊരുത്തരം 
കണ്ടു ചിരിക്കുന്നു തമ്പുരാൻ ഗൂഢമായ്,
ഇപ്രപഞ്ചത്തിൻ ഗണിതം കുറിച്ചവൻ !

തൊള്ളായിരത്തോളമാഗ്രഹമുള്ളത്തിൽ 
നുള്ളിയെറിയുവാനാകാതെ തുള്ളവേ  
ഉള്ളതു കൊണ്ടുള്ളടക്കം വരാഞ്ഞിട്ടു 
കൊള്ളുന്നു ഗദ്ഗദം തെല്ലുള്ള നേരവും 

തങ്ങളിൽത്തന്നെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞു നാം 
കൂപമണ്ഡൂകങ്ങളായിച്ചമഞ്ഞു പോയ്‌ 
കൂപത്തിൽ നിന്നു പുറത്തു കടക്കുവാൻ 
കാലപാശച്ചുരുൾ താനേയഴിയണം! 

എന്തെന്തു വേഷങ്ങളാടണം മായയാം 
വേഷങ്ങളൊക്കെയഴിഞ്ഞു വീഴും വരെ 
കാലത്തുണർന്നു മിഴിച്ചിടും കണ്‍കളാൽ 
കാണുവാനെന്തെന്തു കാഴ്ചകൾ ബാക്കിയോ!

"കണ്ടിടാം നാളെ"യെന്നുള്ളോരു വാക്കു കൊ-
ണ്ടിന്നു നാം  ചൊല്ലി യാത്രാമൊഴി  തങ്ങളിൽ 
കാണുമെന്നില്ലായുറപ്പിനി മേലിലെ-
ന്നാകിലും പാഴ്വാക്ക് ചൊല്ലുന്നു പിന്നെയും 

കാലം  കറക്കും കളിപ്പമ്പരമെത്ര 
നേരം കറങ്ങുമെന്നാരഞ്ഞീടുവാൻ!  
കാലൻ വരും വരെ നേരം കളയുവാ-
നെന്തെന്തു കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിടുന്നു നാം!

കാലമീരേഴുലോകം കടന്നെത്തിടും 
മുമ്പുപടിയാറുമേറിക്കഴിയണം  
കാലനും മായ്ക്കുവാനാകാത്ത ജീവിതം 
കൊണ്ടുനാം നമ്മൾക്കു സ്മാരകം തീർക്കണം. 


Thursday, October 20, 2016

വസന്തം (വിവർത്തനം)

[1567 ൽ  ജനിച്ച് 1593 ൽ നിര്യാതനായ വിവാദകവി ആണ് ഇംഗ്ലീഷ്കാരനായ തോമസ് നാഷ്. ലഘുലേഖകര്‍ത്താവ്‌(pamphleteer), കവി, നാടകകൃത്ത്, ആക്ഷേപഹാസ്യകാരന്‍ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച തോമസ് നാഷ് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമടക്കം പല വിവാദങ്ങളിലും ചെന്നുപെട്ട് കുപ്രസിദ്ധി ആർജ്ജിച്ച  വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു. തോമസ് നാഷിൻറെ 'Spring' എന്ന ചെറു കവിത  ഓക്സ് ഫോർഡ് പുറത്തിറക്കിയ 'The Golden Treasury' (Palgrave's Golden Treasury of the best songs and lyrical poems in the English Language)  എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ കവിതയ്ക്ക് ഒരു പരിഭാഷ എഴുതാനുള്ള ശ്രമഫലമാണ്  'വസന്തം' എന്ന ഈ കവിത.

പരിഭാഷ എഴുതുക എന്നത് ക്ലേശകരമായ ജോലിയാണ്. മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരൻറെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോവുക എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യേണ്ട കർമ്മവും. എങ്കിലും എൻറെ ഭാവനാലോകത്തിന് വേണ്ടത്ര വ്യാപ്തി പോരാ എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ അന്യഭാഷാ കവികളുടെ ഭാവനാലോകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് അതിക്രമിച്ച് കടക്കാമെന്നും   അവയ്ക്ക് ഒരു പരിഭാഷ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നും തോന്നി. ഇത് ഒരു വെറും ശ്രമം മാത്രമാണ്. ബാല്യദശയിലുള്ള ഒരു പിച്ച വയ്ക്കൽ.  എഴുത്ത് എന്ന ഭാവനാവിലാസത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ സ്വയം നന്നാവാനുള്ള വഴികൾ തേടുന്നതിൻറെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു അഭ്യാസം! അത്ര മാത്രം]
Spring by Thomas Nash

Spring, the sweet spring, is the year's pleasant king,
Then blooms each thing, then maids dance in a ring,
Cold doth not sting, the pretty birds do sing:
     Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!


The palm and may make country horses gay,
Lambs frisk and play, the shepherds pipe all day,
And we hear aye birds tune this merry lay:
     Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!


The fields breathe sweet, the daisies kiss our feet,
Young lovers meet, old wives a-sunning sit,
In every street these tunes our ears do greet:
     Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!
                Spring, the sweet spring!


വസന്തം

 ഋതുരാജനാം വസന്തം 
മൃദുഹാസമാർന്നണഞ്ഞു 
കുളിരുന്ന കാറ്റിനൊപ്പം 
വിടരുന്നു പൂക്കളെങ്ങും

ഋതുകന്യ നൃത്തമാടും 
കിളികൾ മദിച്ചുപാടും 
ഇഴചേർന്നിടുന്ന വിണ്ണിൽ  
കളകൂജനം മുഴങ്ങും 

കാലിക്കിടാങ്ങളെങ്ങും 
നവഹർഷമായലഞ്ഞും
ചിരിയാർന്ന ഗ്രാമഭംഗി 
പ്രസരിച്ചുയർന്നുവെങ്ങും 

ഇടയൻറെയീറ മൂളും 
ഹൃദയം തുളുമ്പുമീണം 
ചിറകിട്ടടിച്ചുപൊങ്ങും 
ഉയിരിൻ വസന്തമെങ്ങും 

വയലേല പൂത്തുലഞ്ഞും 
ഉന്മാദഗന്ധമാർന്നും 
പാദം മുകർന്നു പൂക്കൾ 
പകരുന്നു ചുംബനങ്ങൾ 

പ്രണയം നിറഞ്ഞുവിങ്ങും 
ഹൃദയങ്ങളെങ്ങുമെങ്ങും 
കൈകോർത്തു മെയ്‌ മറന്നും 
തമ്മിൽ പുണർന്നിടുന്നു 

കാന്തൻറെയോർമ്മ പൂക്കും 
കനവിൻ നിലാത്തുണ്ടുകൾ 
കാർവണ്ടിണകണ്ണിനാൽ 
നുണയുന്നു  കാമിനികൾ  

അലയിട്ടുയർന്നു പൂന്തേൻ 
ചൊരിയും വസന്തഗീതം  
നലമോടു  വീശിയെങ്ങും 
ഗ്രാമങ്ങളെങ്ങുമെങ്ങും 

പുതുപൂക്കളെന്നുമെന്നും 
വിരിയും സുഗന്ധകാലം 
ഹൃദയത്തിലെന്നുമെന്നും  
മധുരം വസന്തകാലം