Followers

Wednesday, April 30, 2014

ലോ ജനറേഷൻ


കുട്ടിക്കോ പതിനെട്ടു തികഞ്ഞു
തയ്ക്കണമത്രേ 'ലോ വെയ്സ്റ്റൊന്ന്   '

'ലോ വെയ്സ്റ്റെ 'ന്നാലെന്താണെന്നെൻ
ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടി മൊഴിഞ്ഞു

പൃഷ് ഠത്തിൻ നടുഭാഗം തൊട്ടി-
ട്ടൊട്ടു തുടങ്ങും ഇരുകാലുകളും

ഇപ്പൊ പൊട്ടി താഴെ പോകും
എന്നു ശഠിക്കും വസ്ത്രമതത്രെ!

'ലോ വെയ്സ്ടി'ട്ടാൽ വേണമതത്രേ
മുന്തിയ ബ്രാന്റിന്നണ്ടർ  വെയറും!

ഇടെയിടെ വെറുതെ കുനിയുമ്പോഴെ-
ല്ലാരും കാണും ബ്രാന്ടിൻ മേന്മ

അല്ലായെങ്കിൽ ഇല്ലൊരു വെയ്റ്റും,
ഒട്ടല്ലീ ലോ വെയ്സ്ടിൻ പ്രശ്നം

എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടാണിവനീ-
യരയരയൻ* ലോ വസ്ത്രം മൂലം!

കൌമാരത്തിന്നഭിമാനത്തിൻ
പ്രശ്നമിതെന്നറിയേണം നമ്മൾ

പേടിക്കേണം പിറകെ നടക്കാൻ
ലോ വെയ്സ്ടിട്ടൊരു തലമുറയാണേ

അത്യാഹിതമെന്തും വന്നേക്കാം
വെപ്രാളം കൊണ്ടൊട്ടും വയ്യ...
(*അരയരയൻ വസ്ത്രം  - അരയുടെ അര ഭാഗം മാത്രം മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് !)(ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട് ഗൂഗിൾ )Tuesday, April 22, 2014

കാലഹരണംകാലചക്രത്തിന്നിടയിലെങ്ങോ  
കാലനിരിപ്പൂ നമുക്ക് വേണ്ടി 
കാലേ പുറപ്പെട്ടു പോന്നതാണാ 
കാലനെ കാണുവാൻ മാത്രമായി. 

കാലം കടന്നു കടന്നു പോകെ 
മോഹവലകളിൽ പെട്ടുപോകെ 
കാലനെ കാണുകയെന്ന ലക്‌ഷ്യം 
പാടെ മറന്നു മതി മയങ്ങി. 

കോലങ്ങളോരോന്നു കെട്ടിയാടി
കോലാഹലങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടി, 
കോമാളി വേഷങ്ങൾ ചാർത്തിയാടി 
കേമനായ് പീലി വിടർത്തിയാടി. 

ജീവിതം നെഞ്ചോടു ചേർത്തു വച്ചി-
ട്ടെൻറേതു താനെന്നഹന്തയോടെ 
ഭാഗം തിരിച്ചതിർ വേലി കെട്ടി 
ബുദ്ധിമാനെന്നൊരു ഭാവമോടെ.

ചെന്നിടമെല്ലാം പിടിച്ചടക്കി 
യുന്മത്ത ചിത്തനായ് വാഴുകിലു-
മെന്തോ മറന്ന പോൽ ഖിന്നനായി
തൃപ്തിയില്ലൊട്ടുമൊരു കാലവും. 

മാർഗം പിഴച്ചതറിഞ്ഞിടാതെ 
മായയ്ക്കു പിന്നാലെ പാഞ്ഞിടുമ്പോൾ  
കാലനെ  നമ്മൾ മറന്നീടിലും 
കാലൻ മറക്കില്ല നമ്മെയൊട്ടും. 

കാലപ്രവാഹത്തിൻ തേരിലേറി 
കാലൻ വരുമൊരു നാളെതിരെ 
ഓടിയൊളിക്കുവാൻ കാടുമില്ലുൾ-
കാടത്തമൊന്നു മറച്ചിടാനും. 

കാലമായെന്നു നിനച്ചു നമ്മൾ 
കാലന്നടിയറ വച്ചിടുമ്പോൾ 
കാലന്റെ കാര്യമതി വിചിത്രം !
പോകും തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കിടാതെ !!

പിന്നൊരു നാളിൽ നിനച്ചിടാതെ 
മിണ്ടുവാൻ പോലുമിട തരാതെ 
പിന്നിൽ പതുങ്ങി വന്നൂറ്റമോടെ 
കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിലാക്കും! 

ആത്മാവ് സൂക്ഷിച്ചെടുത്തു മാറ്റി 
ദേഹം വലിച്ചകലെയെറിഞ്ഞി-
'ട്ടിപ്പഴോ' എന്നൊരു ഭാവമോടെ 
കാലൻ ചിരിച്ചിടും നമ്മെ  നോക്കി. 

ദേഹസുഖത്തിനായിത്ര നാളും 
പേർത്തും പണിപ്പെട്ടതൊക്കെ നഷ്ടം 
കഷ്ടമാ ദേഹി തൻ മന്ത്രണങ്ങൾ 
തട്ടിയ ദേഹം ചിതലരിക്കും! 

താഴെ കിടക്കുന്ന ദേഹമാണോ 
കാലനെടുത്തൊരാത്മാവ് താനോ 
ഏതാണ് താനെന്ന ചിന്ത പോലും 
ഇല്ലിനി മേലിലോ ഇല്ല 'ഞാനും' .

കാലഹരണപ്പെടും മുന്നമേ 
നമ്മിൽ വിവേകമുദിച്ചുവെന്നാൽ 
തമ്മിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞീടുമന്നീ 
മന്നിൽ കലഹിക്കും മർത്യവംശം. 

കാലചക്രത്തിന്നിടയിൽ നിന്നും
കാലനിറങ്ങി വരുമൊരിക്കൽ  
ദേഹമെടുത്തെറിഞ്ഞാത്മാവിനെ
പരമാത്മാവിനോടൊന്നു ചേർത്തു വയ്ക്കും.Sunday, April 13, 2014

വിഷുമുത്തശ്ശികർണികാരം സ്വർണത്തിൻ മണി
മഞ്ഞപ്പട്ടുടയാടയണിഞ്ഞു 
കനകം വിളയും വയലേലകളിൽ 
വിത്തെറിയാൻ  വിഷുവണയാറായ് .

സദ്യയൊരുക്കാനില്ലൊരു  താമസ-
മർക്കൻ രാശി കടക്കാറായ്,
പനസം വെട്ടിയിടുന്നുണ്ടേയെ-
ന്നമ്മാവൻ പിന്നാമ്പുറമേ,

ചക്കയെന്നു വിളിക്കരുതാരും 
'പനസം'* ഞാനിതു വിഷു നാളിൽ!
ഞാനോ കേമൻ എന്നെ കൂടാ-
തില്ലൊരു വിഭവം വിഷു നാളിൽ .

പുത്തൻ പണിയായുധവും പിന്നെ 
കൈക്കോട്ടും നാം കരുതേണം 
വിളവും വിത്തും ഭൂമീദേവി 
നമ്മൾക്കേകിയ  കൈനീട്ടം. 

മേടച്ചൂടിൻ മടിയാൽ മൂടി 
യുറങ്ങാതെൻറെ വിഷുക്കിളിയേ  
പൊലികപ്പാട്ടിന്നീണം മൂളി 
പുള്ളുവനൊപ്പം പോകുക നീ. 

വയലുകൾ തോറും പാറി പാറി 
പോകേണം നീ വൈകരുതേ  
കണിവക്കാനായ്  കായ്കനികൾ നീ 
കൊണ്ട് വരേണം കൈ നിറയെ. 

തേച്ചു മിനുക്കുന്നുണ്ടേ തെക്കേ 
മുറ്റത്തെന്നുടെ മുത്തശ്ശി 
പത്തായത്തിന്നുള്ളിലിരുന്നോ-
രൊളി മങ്ങിടുമോരോട്ടുരുളി.

പണിയുണ്ടനവധി മുത്തശ്ശിക്കി-
ന്നുൽസാഹത്തിൻ ശിവരാത്രി !
കണി വയ്ക്കേണം വർഷം മുഴുവൻ 
പൊൻ വിള നല്കും നന്മകളെ .

അരിയും നെല്ലും പാതി നിറച്ചി -
ട്ടതിലായ്  കണിവെള്ളരി വച്ചും, 
കൈതപ്പൂമണമോലും ശുഭ്രാ-
മ്പരമൊന്നിൽ ഞൊറി ഞൊറി വച്ചും,

ചെമ്പഴുക്കാച്ചുവടെ വെറ്റില 
പിന്നെ കരിമഷി, സിന്ദൂരം, 
പൊന്നും പിന്നെ പൊന്നിനെ വെല്ലും 
പൊൻ കണിക്കൊന്ന പൂങ്കുലയും,

അമ്പിളി വട്ട തേങ്ങാമുറിയിൽ  
തിരി നീട്ടും എള്ളിൻ കിഴിയും
വാൽക്കണ്ണാടിയും  തുളസിക്കതിരും,
പുണ്യം നിറയും ഓട്ടുരുളി !

എഴുതിരിയിട്ടണിയിച്ചു മിനുക്കിയ 
ലക്ഷണമൊക്കും നിലവിളക്കും 
അരികത്തങ്ങനെ മഞ്ഞപ്പൂന്തുകിൽ 
ചുറ്റിയൊരുണ്ണി ക്കണ്ണനെയും 

പലകുറിയുള്ളിൽ കണി കണ്ടിട്ടും 
അകതാരിൽ കുടി വച്ചിട്ടും
കണ്ടിട്ടും മതിയാകുന്നില്ലെൻ 
മുത്തശ്ശിക്കൊരു തരി പോലും.

പുലരാറായ്‌  തുയിലുണരാറായ്‌  
എല്ലാരേയുമുണർത്താറായ്
കണ്ണിണ പൊത്തി കൊണ്ടെയിരുത്തി-
യരുമകളെ നൽ കണി കാണാൻ

കിഴക്കു  ദിക്കിലെ കറുകപ്പുല്ലിൻ 
നാമ്പിനുമീ മാമ്പൂക്കൾക്കും 
കാലിയ്ക്കും പൂങ്കിളികൾക്കും 
സകലചരാചര പ്രകൃതിക്കും 

കണി കാണിയ്ക്കും മുത്തശ്ശി 
നന്മ വിളങ്ങും മുത്തശ്ശി 
പ്രകൃതിയുമീശനുമൊന്നാണെ-
ന്നരുളിയ വിഷുവെൻ മുത്തശ്ശി! 

രാവും പകലും തുല്യം* താൻ 
ഈശ്വരനുള്ളിൽ കുടി കൊൾകിൽ 
എന്നൊരു സത്യം പറയാനായ്  
വിഷു മുത്തശ്ശി വന്നെത്തി !!(* വിഷു സദ്യയിൽ മുൻപനായ ചക്കയെ വിഷു നാളിൽ പര്യായ പദമായ  പനസം എന്നേ പറയാവൂ എന്നാണത്രേ. )

(* വിഷുദിനത്തിൽ എപ്പോഴും രാവിനും പകലിനും തുല്യ നീളമായിരിക്കും) 


എല്ലാവർക്കും നന്മയുടെ സമൃദ്ധി  നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസിക്കുന്നു .