Followers

Tuesday, August 26, 2014

കേട്ടോ നാട്ടുവാർത്ത !
സന്ധ്യാനാമം ചൊല്ലും നേര- 
മിതെന്തൊരു ബഹളം എന്നുടെ ശിവനെ !
ആറരയെന്നൊരു സമയമണഞ്ഞാൽ 
വീടുകൾ തോറും താണ്ഡവമാണേ... 

'ആരെട' 'ഞാനെട' 'കൊല്ലെട' 'നിന്നെ 
പിന്നെ കണ്ടോളാ'മെന്നുച്ചം 
പ്രതികാരത്തിൻ ഭീഷണിയങ്ങനെ 
പൊങ്ങും പല വിധ ചാനലു തോറും. 

പാരകളങ്ങനെ വയ്ക്കും തമ്മിൽ 
മരുമക്കൾക്കഥയമ്മായിക്കഥ,
പിന്നെ വരുന്നൂവടിമുടി ചായം 
പൂശിയ ശിവനും ഗണപതി താനും!

നായിക പ്രസവിച്ചൊരു വഴിയാകാൻ 
വർഷം പത്തും പലതുമെടുക്കും! 
പിന്നെയുമൊത്തിരി കാലമെടുക്കും 
കുഞ്ഞിൻറച്ഛനെ കണ്ടു പിടിക്കാൻ!!

വീടുകളാകെ ഭീകര നടനം  
കർണ കഠോരം കാണുക വിഷമം 
പത്തര പതിനൊന്നായീടും പി-
ന്നൊട്ടൊരു ശമനം കിട്ടണമെന്നാൽ.

കുട്ടികളും പിന്നെൺപത്തെട്ടി-
ന്നക്കരെ നിൽക്കും വൃദ്ധരുമുണ്ടേ 
കത്രിക വയ്ക്കാതെത്തും തെറി വിളി 
യിഷ്ടം പോലെ കേട്ടു പഠിക്കാൻ. 

പിന്നെയുമുണ്ടതു 'വാസ്തവ നടനം'*
വിധികർത്താക്കളുതിർക്കും വചനം 
നൃത്തത്തിൻ ഗതി കാണണമൊത്തൊരു 
മർക്കടരാജൻ നാണിച്ചോടും !

എസ്സെമ്മെസ്സിനു വേണ്ടിയിരക്കും 
പിച്ചക്കാരുടെ ചേലു കളിക്കാർ 
കപിയെ ചുടുചോർ വാരിക്കും പോൽ 
'വൻകിടന'*ങ്ങനെ ലാഭം കൊയ്യും .

കേട്ടാലോക്കാനിച്ചിടുമയ്യോ 
തട്ടുപൊളിപ്പൻ 'ഹാസ്യാനർത്ഥം'! 
ഹാസ്യമതെന്നാലശ്ലീലത്തി-
ന്നളവില്ലാ വിഷ മിശ്രിതമൊക്കും.  

ഇങ്ങിനെ പലവിധ ചേഷ്ടകൾ നിത്യം 
കണ്ടേ വളരും ബാലകർ മൊത്തം 
എല്ലാം നാട്ടുനടപ്പാണെന്നൊരു 
ചിന്തയിലവരും  നിത്യം പുലരും.

നിലവാരത്തിന്നടിവേരുകളും  
ചെത്തിയെറിഞ്ഞു രസിക്കുവതാരോ ?
തലമുറകൾ തൻ സംസ്കാരത്തി-
ലഴുക്കു പുരട്ടി നിറയ്ക്കുവതാരോ?

ആരിവളെന്നൊരു സംശയമോടിട-
യുന്നോർക്കുത്തരമിങ്ങനെ ചൊല്ലാം... 
ഉള്ളതു ചൊന്നാലുറിയും തന്നുടെ-
യുള്ളു തുറന്നുടനൊന്നു ചിരിക്കും.
[* 'വാസ്തവ നടനം' - reality show എന്നാണു ഉദ്ദേശം.

*' വൻകിടൻ             - വൻകിട കമ്പനികൾ എന്നതിന് കണ്ടുപിടിച്ച                                                                        ഒരു  ചുരുക്കപ്പേര് ]

Thursday, August 7, 2014

പുസ്തക പ്രകാശനം - 'പഞ്ചഭൂതാത്മകം ബ്രഹ്മം' - കവിതാസമാഹാരംMy dear friends,

Let me share the happy moments of my book release conducted on 4-8-2014 (a collection of 27 poems in Malayalam) at Aluva English Language Institute (AELI Hills) during the 7th AELI Annual Camp. 

I felt blessed when the book was released when our beloved Principal Ravi Thomas Sir (The Emirates National School, Sharjah) received the book from our beloved Cyriac Thomas Sir (Former Vice Chancellor, Mahathma Gandhi University). 

My sincere thanks to Dr.Aju K. Narayanan (Malayalam Dept., 
UC College, Aluva) who introduced the book and Dr.Sabu De Mathew (Malayalam Dept., St. Thomas College, Pala) who recited one of the poems of the book beautifully which altogether made the evening unforgettable. 

I am grateful to K.P. Unnikrishnan Sir, Baretto Sir and all others who made the arrangements for the evening.

I am humbled that A.M. Chacko Sir (former Principal of UC College, who was my Principal too.) attended the function.

I thank Mrs. Leela M. Chandran (CLS Books) who did the publishing works with 100% sincerity and responsibility. 

I am grateful to Shaji Sir (Shaji Nayarambalam - http://shajitks.blogspot.in/) who wrote the editorial of the book....

And lots of love to my beloved husband who is always my strength and support.


To buy the book online
http://www.amazon.in/Panchabhoothathmakam-Brahmam-Girija-Navaneethakrishnan/dp/9383119187/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479759346&sr=1-1&keywords=panchabhoothathmakam+brahmam
Dr.Aju K.Narayanan speaks about the newly released collection of Malayalam poems ('പഞ്ചഭൂതാത്മകം ബ്രഹ്മം') 

Book review by Dr.Aju K Narayanan  
[റിവ്യൂ കേൾക്കാൻ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ]

Friday, August 1, 2014

'പഞ്ചഭൂതാത്മകം ബ്രഹ്മം' - കവിതാസമാഹാരം

എൻറെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്ലോഗ്‌ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ,

ഈ ബ്ലോഗിൽ ഞാനിതുവരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിതകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത 27 കവിതകളുടെ സമാഹാരം 'പഞ്ചഭൂതാത്മകം ബ്രഹ്മം' എന്ന പേരിൽ പുസ്തക രൂപത്തിൽ സീയെല്ലെക്സ് ബുക്സ്, തളിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂർ  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.


ഈ പുസ്തകത്തിന്‌ ഒരു അവതാരിക എഴുതിത്തരണമെന്ന എന്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് അത് വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്തുതന്ന  ഷാജി സാറിനും (ഷാജി നായരമ്പലം), പുസ്തക പ്രസാധനത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടും, ചിട്ടയായും, സമയബന്ധിതമായും  ചെയ്തുതന്ന  ലീല ടീച്ചറിനും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു.


പിന്നെ കവിതയ്ക്ക് ആസ്വാദന കുറിപ്പ് എഴുതിത്തന്ന,  ഞങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയും ഗുരുനാഥനുമായ സിറിയക് തോമസ്‌ സാറിനും,  എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും തന്ന് എന്നെ എന്റെ പുറംതോടിനകത്തു നിന്ന് വെളിയിൽ വരാൻ സഹായിക്കുന്ന എന്റെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപൽ രവി തോമസ്‌ സാറിനും   എന്റെ നിറഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും. പിന്നെ എന്തിനും എനിക്ക് ധൈര്യവും തണലുമായിരിക്കുന്ന  എന്റെ  ഭർത്താവ് നവനീതകൃഷ്ണനും  എന്റെ  സ്നേഹം.

എന്റെ ബ്ലോഗ്‌ പോസ്റ്റുകൾക്ക് മുടക്കമില്ലാതെ, താമസമില്ലാതെ അഭിപ്രായം പറയുവാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ഉള്ള വലിയ മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന സി.വി.തങ്കപ്പൻ സാർ, അജിത്‌ സർ, ഗിരീഷ്‌, മധുസൂദനൻ സർ  എന്നിവർക്കും എൻറെ നന്ദി. ബ്ലോഗിൽ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള  മറ്റു 23 സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബ്ലോഗംഗങളല്ലാത്ത  വായനക്കാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി.

ഈ സന്തോഷം നിങ്ങളുമായി ഇവിടെ പങ്കു വയ്ക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹാനുഗ്രഹങ്ങൾ തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു  കൊണ്ട്

നന്ദിപൂർവ്വം

ഗിരിജ നവനീത് 


Book Review:
http://www.keralabookstore.com/SelectBook.do?prodId=3006